Vårt miljöfokus

Metaller i alla olika former är mycket värdefulla att återvinna. Både ur ett rent miljöperspektiv, men också ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv.

Metall som råvara är unikt på det sättet att den i princip kan återvinnas hur många gånger som helst. På Svenljunga Handels AB omhändertas metallskrotet i en modern anläggning där vi ständigt strävar efter att överträffa högt ställda miljökrav för hantering. Vi har även ett stort fokus på att skapa en bra arbetsmiljö för våra medarbetare.